hide

Älskade lilla daggmask

Maskar i jorden

Vilket jobb du gör. Daggmaskens avföring, slem och gångar bidrar till en god jordstruktur. Jorden blir porös och varm och håller näring, vatten och syre på ett bra sätt. Lerjord blir lucker och sandjord blir mer näringsrik. Växterna använder daggmaskens gångar till sina rötter. Dessa gångar är täckta med slem och maskbajs, vilket är som godis för växtrötterna. Visst är det fantastiskt.

En förutsättning för att daggmasken ska trivas är att det ska finns organiskt material de kan äta av. För att öka markbeståndet kan du med fördel tillföra hönsgödsel. Vår pelleterade hönsgödsel kommer från svenska frigående värphöns och är lämpad för all typ av trädgårdsodling, bär som blommor. Hönsgödslet är hygieniserad och pelleterad i Sverige helt utan tillsatser.

Var rädd om dina små maskar – de är med och bidrar till goda jordar.