hide

Pelleterad hönsgödsel

Långtidsverkande naturgödsel för hela trädgården

Växtnäring för hållbara jordar

Visste du att all vår gödsel kommer från svenska frigående värphöns och är lämpad för all typ av trädgårdsodling, bär som blommor.

Hönsgödsel ger snabb effekt på tillväxten. Du tillför också viktiga ämnen för att utveckla mikro- och makronäringsämnena i jorden. Pelletsen strös ut på jorden, blandas ner i jordblandningen eller löses i vatten för gödselvattning. Hönsgödseln bör myllas ner i jorden för att näringen bäst ska komma till nytta.

Vår pelleterade hönsgödsel kommer från svenska frigående värphöns och har genomgått värmebehandling, är hygieniserad och är tillverkad helt utan tillsatser. Dessutom är den godkänd för ekologisk odling.

Mycket kärlek blir det!

Ekologisk, pelleterad hönsgödsel helt utan tillsatser

Hönsgödsel är en allsidigt långtidsverkande naturgödsel för hela trädgården, som förutom kväve (N), fosfor(P), kalium (K) innehåller kol (C) samt svavel (S).

3 x pelleterad hönsgödsel

Hönsgödsel
Pelleterad, gynnar mikrolivet i jorden och bygger upp mullhalten.

Hönsgödsel + Biokol
Biokol bygger upp jordens struktur, gynnar mikrolivet samt binder vatten och näring.

Hönsgödsel + Superhumus
Laddad med biostimulanter som är super för din jord och ger växter möjlighet att absorbera endast de näringsämnen de verkligen behöver, bli starkare och vara mer resistenta mot sjukdomar. Binder effektivt CO2 i jorden.

Detta innehåller pelleterad hönsgödsel

N- Kväve
Bra för tillväxt

P-Fosfor
Bra för rotutveckling, frukt och blombildning samt frösättning

K-Kalium
Bra för fruktsättning och motståndskraft mot sjukdomar

C-Kol
Bra för att den ökar jordens vätske- och näringshållande egenskap

S-Svavel
Bra för näringsupptag

Dahliarabatt

Så här använder du hönsgödsel

Pallkragar/odlingsbänkar för grönsaker

Blanda ner 2-4 liter pellets per pallkrage/odlingsbänk i hela jordvolymen när jorden görs i ordning för sådd eller plantering. Den högre doseringen för näringskrävande växter som kål, morötter, sallad och lök. Den lägre för te.x baljväxter som ärtor och bönor.

Potatis- och köksträdgård, rabatter m.m

Mylla ner ca. 1-3 dl per m2 innan sådd eller plantering. Underhållsgödsling under sommaren kan göras med ca. 1-2 dl per m2. Den högre doseringen används till mer näringskrävande växter som te.x kålväxter, tomat och gurka.

Jordgubbar

Mylla ner ca. 2 msk/planta på våren. Ge ytterligare 2 msk direkt efter skörd.

Buskar och träd

Beräkna ca. 1 dl per buske och upp till 5 dl för stora träd. Sprid gödseln på den markyta grenverket täcker (mest i utkanten av grenverket för där är rötterna som mest aktiva). Bästa tiden för gödsling är strax före knoppsprickning.

Grönyta/gräsmatta

Sprid ca. 2 dl per m2 när gräset börjar grönska på våren.

Vattning av blommor

Så här gör du hönsgödselsoppa

Blanda ut 5 dl i 10 liter vatten. Låt stå några timmar eller helst till nästa dag. Rör om, sila eventuellt lösningen och vattna. Används till sommarblommor i krukor och urnor utomhus, grönsaker i växthus och andra växter med stort behov av näring.

Senaste nytt om trädgård & plantor

Flicka doftar på planta

Mer kärlek till jorden

Jorden är en fantastisk naturresurs, kanske världens viktigaste miljö. Där finns ett myllrande ekosystem som bryter ner organiskt material, vittrar mineral och betjänar hela biosfären.

Läs mer »