hide

5 fördelar med växternas superfood – insektsfrass

Små plantor i ett fönster

Ekonaturs Insektsfrass är 100 % naturligt näringstillskott som stimulerar växtens inneboende växtkraft. En långtidsverkande biostimulant som ger en stark och frodig planta som står emot torka och skadeangrepp. Dess mångfacetterade effekter förbättrar jordkvaliteten , ökar växternas vitalitet, bekämpar sjukdomar och ökar näringsupptaget.’

5 fördelar med insektsfrass

  1. Stärker växten och kvalitén
  2. Förbättrar jordhälsan
  3. Ökar motståndskraften
  4. Höjer näringsupptaget
  5. Ökar växtens rottillväxt

Insektsfrass, som är en biostimulant, är sedan 2019 en egen produktkategori inom förordningen för gödselprodukter och är godkända för ekologisk odling.