hide

Mer kärlek till jorden

Flicka doftar på planta

Jorden är en fantastisk naturresurs, kanske världens viktigaste miljö. Där finns ett myllrande ekosystem som bryter ner organiskt material, vittrar mineral och betjänar hela biosfären.

Men den naturliga näringsbalansen i jorden rubbas när vi brukar den och det är därför vi måste tillföra naturlig näring för att inte riskera naturens eget kretslopp. Vi måste ge jorden en chans att hålla fukt, näring och syre.

Vi på Ekonatur förmedlar ekologisk pelleterad fjäderfägödsel och insektsfrass. Produkter som tillför mikro- och makronäringsämnen till jorden och växten. Ämnen som ökar mullhalten i jorden. Dessutom är alla våra produkter producerade och tillverkade i Sverige.