hide

Om EkoNatur

Organisk gödning och växtnäring

EkoNatur förmedlar organisk gödning och växtnäring för allt typ av odling och växtodling inom lantbruk, livsmedelsindustri, trädgård och för inomhusplantor såväl i växthus som för plantor på fönsterbrädan. Produkterna tillför mikro- och makronäringsämnen i jorden och växten. Viktiga ämnen som ökar mullhalten.

Alla produkter kommer från gårdar och odlingar i Sverige och är godkända för ekologisk odling såväl för Sveriges lantbrukare som för konsument.

 

Lantbruk i fokus

Vår målsättning är att vara en flexibel organisation med fokus på kostnadseffektivitet och optimering av transportlösningar. Vi vill hjälpa våra kunder att investera och öka lönsamheten i sin verksamhet med fullgödselmedel i tiden.

Vision & mission

Vil vill vara din nyttigaste leverantör. Vi vill verka för att öka medvetandet om fjäderfägödsel och biostimulanten och växtnäringen insektsfrass positiva egenskaper för jorden och växten. Vi vill även vill öka förståelsen för organisk gödning och växtnäring som ger oss hållbara jordar.

Veterötter

Historia

Ekonaturs grundare Rune Johansson var initiativtagare till slaktkycklingsuppfödningen i Sverige genom importen av de första verkligt tunga fjäderfäraserna till Sverige 1958. Därefter byggde han upp en kläckeriverksamhet, som försåg större delen av landet med dagsgamla kycklingar för slaktkycklingsuppfödning.

Rune började redan på 60-talet med förmedling av gödsel, då uppfödarna hade svårt att bli av med gödseln. Han tog också initiativet till organisationen Svensk Fågel, då under namnet Broilerintressenters Förening, och även initiativet till vår egen salmonellakontroll som är unik i världen och mycket viktig för Sverige. Nämnas kan också att Ekonatur konstruerade och lät tillverka de första komplett utrustade, prefabricerade kyckling-, höns- och svinhusen i Sverige.

Ny marknad

Ekonatur är sedan 1 januari 2016 ett helägt dotterbolag inom Svenska Foder-koncernen.
Sedan 2020 tillverkar Ekonatur pelleterad hönsgödsel i säck till konsumentmarknaden, produkter som till 100% består av gödning från svenska frigående värphöns.

2022 tog Ekonatur ytterligare ett kliv in på konsumentmarknaden men nu via produkten insektsfrass. Insektsfrass består av 100% spillning och foderrester från insekter producerade i Sverige.

Insekter odlas idag för att framställa protein för såväl foderindustrin som humankonsumtion. EkoNaturs samarbetspartner Tebrito, ett svenskt företag, har under flera år arbetat för att utveckla proteinproduktion industriellt. Valet blev att jobba med mjölmasken, som egentligen är en larv: en art som vi hittar i vår egen miljö här i Sverige. Mjölmasken odlas bland annat på kli eller på maltrester från ölindustrin, vilket på så vis omvandlar rester från svensk spannmålsindustri – vilket är Ekonaturs ägare Svenska Foders huvudbransch.

Det vi nu gör med hjälp av insektsfrassen är att återföra spillningen från insekterna till jorden – som ett stimulerande näringstillskott! Det här skapar ett resurseffektivt, cirkulärt kretslopp för produktion
av mat – som dessutom ger ökad prestanda i framtidens växtodling. På riktigt ett hållbart sätt att förse en växande befolkning med mat.

Nytt från EkoNatur

Flicka doftar på planta
Trädgård & plantor

Mer kärlek till jorden

Jorden är en fantastisk naturresurs, kanske världens viktigaste miljö. Där finns ett myllrande ekosystem som bryter ner organiskt material, vittrar mineral och betjänar hela biosfären.

Läs hela artikeln »